Du är välkommen till min blogg

När jag jobbade i chatten på självmordsupplysningen

Det var i förra veckan, och som många gånger tidigare så blir det chattar med människor i kris, självmordsbenägna, människor med psykisk ohälsa men det som fick mig att tänka till, var en chatt med en av många individer,  som jag nämnt tidigare är att 2013, förra året så var självmorden uppe i 1600 alltså det ökar och då i åldersgruppen 15-24 år men självmorden består till 70 % av män, forskning visar skriver Mind "hur traditionell maskulinitet, såsom att klara sig själv och inte visa känslor, kan vara en dominerande orsak till mäns höga suicidtal" forskningen har visat att det behövs mer forskning om/kring genus och självmord. I åldersgruppen 15-44 år är suicid den vanligaste dödsorsaken bland män. Mind skriver om att män som är fångade i de traditionella maskulitetsidealen kommer INTE att söka hjälp, det är en del av själva problemet utan att samhället måste kunna nå dessa pojkar och män, Mind ger även exempel på åtgärder till det, som är att göra män och pojkar medvetna om maskulinitetsidealen och effekter på hälsan- att hjälpa pojkar och män till att utveckla sina sociala och kommunikativa förmågor, att fånga upp män när de befinner sig i kritiska situationer som separationer, skilsmässor, arbetslöshet, dödsfall. Fånga upp män vid primärvården, ett av få tillfällen de söker hjälp och åter igen forskning. MYCKET intressant läsning och självklart alla egna erfarenheter genom chatten, en annan viktig sak som de skriver om är - självklart så är ju behandling det primära men sedan så finns det så mycket annat att rikta in sig på bl a det som jag skrivit om men också att "ofta är individen utsatt för någon form av svårighet som han eller hon har svårt att bemästra vilket leder till hopplöshet och slutligen självmord. En tanke är att om individer får träning i att hantera svårigheter, och särskilt träning i att hantera svåra känslor" så skulle det kanske kunna reducera framtida risker för självmord. Det finns redan pedagogiska program i skolan MEN inte i Sverige som jobbar med socialt-emotionellt lärande för att ge elever kompetens till att kunna hantera svårigheter i livet. Det borde ju självklart finnas och utvecklas i ett land som Sverige så nu får de instanser som är ansvariga för den nationella suicidpreventionen i Sverige komma igen med en politik som gynnar riksdagens nollvision om självmord 2008, 2008 togs det beslutet och vad händer jo självmorden ökar politikerna får sluta med att gömma huvudet under armen och fly undan med sitt ansvar. 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

26.10 | 04:40

Hoppas du kommer på din inriktning o upptäckter ditt kall el bara bestämmer dig för följa hjärtat Allt annat faller nog på plats därefter Lycka Till / Crille R

...
05.03 | 06:14
Min förstasida har mottagit 3
26.10 | 04:58
Anmärkningsvärt!!!! har mottagit 1
26.10 | 04:58
Ett PS! har mottagit 1
Du gillar den här sidan